MKB Verzekering

Door een inbraak, brand of storm kan je bedrijfspand grote schade oplopen. Naast fysieke schade aan je pand, inventaris en goederen kunnen ook bedrijfsprocessen stil komen te liggen. Maar ook het vermogen van jou en je bedrijf kan fors aangetast worden als er sprake is van schade aan derden of een ondergeschikte. Als MKB’er heb je te maken met vele risico’s, maar welke risico’s moet je nu eigenlijk wel of niet verzekeren?

Geen enkel bedrijf is hetzelfde. Het is daarom van groot belang de risico’s van je bedrijf afzonderlijk te laten analyseren. Wij bekijken graag samen met jou welke risico’s je kan dragen en welke risico’s je bij een verzekeraar neer moet leggen. Hieronder staat een opsomming van de meest voorkomende verzekeringen voor het MKB. Wil je meer weten en vraag jij je af welke risico’s je moet verzekeren? Neem dan contact met ons op, wij denken graag met je mee!

Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB) verzekering
Een AVB biedt dekking voor materiële- of letselschade aan derden die is ontstaan bij de uitoefening van je bedrijf. Een AVB kent ook harde uitsluitingen, zoals schade veroorzaakt met of door motorrijtuigen, luchtvaartuigen of vaartuigen.

Beroepsaansprakelijkheidverzekering
Heb je een bedrijf waarbij de kans bestaat dat je door een verkeerd advies financiële schade bij je klant aanbrengt, zonder dat er sprake is van schade aan zaken en/of personen dan is dat een beroepsfout. We spreken dan over zuivere vermogensschade. De verzekering is heel bedrijfsspecifiek en komt vooral voor in sectoren als ICT, juridische en administratieve dienstverlening en in medische en paramedische beroepen.

Bestuurders en commissarissenverzekering
Als bestuurder van je bedrijf, een vereniging of stichting kun je persoonlijk aansprakelijk zijn voor de gevolgen van slecht beleid of onbehoorlijk bestuur. Grote kans dat jouw privé vermogen dan moet worden aangesproken. Met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd als bestuurder voor aanspraken op je privévermogen en de kosten van verweer en advies die je dan nodig zult hebben.

Gebouwenverzekering
Je kunt je verzekeren voor schade aan je pand. Dit is te vergelijken met een opstalverzekering voor particulieren. Je gebouw is dan verzekerd tegen schade door bijvoorbeeld brand, water, vandalisme of storm. De praktijk wijst uit dat in veel gevallen de uitgekeerde schadebedragen daarvan te laag zijn. Meestal vanwege onderverzekering. Een taxatierapport kan dat voorkomen. Dit geeft je zekerheid dat je goed bent verzekerd. En dat geeft een veilig gevoel want als je je gebouw niet kunt herstellen kan het zomaar voorkomen dat je je bedrijf niet kunt voortzetten!

Inventaris- / goederenverzekering
Is er, door bijvoorbeeld brand of water, schade ontstaan aan de spullen die je nodig hebt om je werk uit te voeren (meubels, inrichting, machines), dan kan een inventarisverzekering de schade vergoeden. Een inventarisverzekering dekt materiële schade aan inventaris door brand, diefstal, neerslag, lekkage, blikseminslag, ontploffing en vandalisme. Heb je door één van deze oorzaken schade aan jouw grondstoffen, eindproducten of andere handelswaren, dan vergoedt een goederenverzekering de schade. Zo weet je zeker dat je na schade gewoon weer verder kunt draaien.

Transportverzekering
Een goederentransportverzekering dekt schade door verlies en beschadiging van jouw goederen onderweg. Haal je de goederen zelf op dan is een eigen vervoerverzekering misschien ook wat voor jou.

Werkmaterieelverzekering
Werkmaterieel kan je opsplitsen in twee soorten. Het zelfrijdende materieel en het niet zelf rijdende materieel. Voor zelfrijdend materieel geldt een verplichte WA-dekking (wettelijke aansprakelijkheid). Deze verzekering dekt schade aan een derde veroorzaakt met of door het werkmaterieel. Deze dekking kun je uitbreiden zodat ook schade aan het materieel is verzekerd. Voor niet zelfrijdend materieel bestaan dezelfde verzekeringen. Het is in de meeste gevallen wel verstandig niet zelfrijdend materieel tegen aansprakelijkheid te verzekeren. Je hebt vaak te maken met een werkrisico en dit risico is op de meeste bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen uitgesloten.

Rechtsbijstandverzekering
In de zakenwereld kan je te maken krijgen met diverse geschillen. Met een rechtsbijstandverzekering ben je verzekerd van juridische bijstand wanneer jij dat nodig hebt. Een rechtsbijstandverzekering kent ook verschillende soorten dekkingen.

Zo kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om ook incassozaken mee te verzekeren. Kom langs bij ons op kantoor dan bekijken we de verschillende mogelijkheden van een goede rechtsbijstandverzekering voor jou.

Bedrijfsschadeverzekering
Door brand, inbraak of storm kan je bedrijf grote schade oplopen. Naast fysieke schade aan het pand, de inventaris en goederen, kunnen ook bedrijfsprocessen stil komen te liggen waardoor de omzet lager is. Een bedrijfsschadeverzekering dekt vermogensschade door vermindering van de brutowinst.

Montage / CAR verzekering
Een montageverzekering biedt dekking voor schade aan jouw installatie- of montagewerk. Ontstaat er bijvoorbeeld tijdens het installatiewerk schade door een montagefout, brand, diefstal of vandalisme dan kun je een beroep doen op de montageverzekering. Voor bouwwerken bestaat er een soortgelijke verzekering, de CAR verzekering. Een CAR verzekering biedt tijdens bouw- of verbouwwerkzaamheden dekking voor schade aan het werk zelf, de bestaande eigendommen van je opdrachtgever of je persoonlijke eigendommen.

Milieuschadeverzekering
Milieuschade kan flink in de papieren lopen. Denk bijvoorbeeld aan bodem- of waterverontreiniging door lekkende diesel of asbest die vrijkomt bij een brand of storm. Met een milieuschadeverzekering ben je beschermd tegen eventuele financiële gevolgen bij milieuschade als jij de veroorzaker hiervan bent. De milieuschadeverzekering vult de dekking van een brand- en aansprakelijkheidsverzekering aan.

Verzuimverzekering
Hier krijg je vroeg of laat mee te maken als een werknemer zich ziek meldt en er sprake is van langdurig verzuim. Dit kan een grote impact op jouw bedrijf hebben. Met een goed verzuimpakket krijg je niet alleen een gedeelte terug van de doorbetaalde loonsom, maar wel zo belangrijk, je krijgt hulp bij de aanpak van re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer. Daarnaast kun je voor je werknemer aanvullende regelingen creëren, zoals een WIA Hiaatverzekering waarmee de inkomensterugval bij langdurige arbeidsongeschiktheid enigszins wordt voorkomen. Een verzekering waarin goed advies belangrijk is, zo kom je niet voor verrassingen te staan en kunnen je werkzaamheden doorgaan.

Arbeidsongeschiktheidverzekering
Voor ondernemers bestaat geen vangnet. Bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval bestaat er dus geen recht op een wettelijke uitkering. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering kun je je inkomensterugval beperken en daarmee zorgen dat bij arbeidsongeschiktheid je levenstandaard (gedeeltelijk) op peil blijft. Er zijn vele factoren die bepalend zijn om tot de juiste keuze te komen voor de beste arbeidsongeschiktheidsverzekering. En dat blijkt echt niet altijd onbetaalbaar te zijn. Wat bij jou past is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Wil je meer weten? Neem contact met ons op, wij vertellen je graag wat je het beste in jouw situatie kan doen.

Ongevallen collectief verzekering
Je werknemer kan bij een ongeval betrokken raken. In veel CAO’s is de werkgever verplicht een ongevallenverzekering aan te bieden. Ook als het niet verplicht is, past deze verzekering bij goed werkgeverschap. Een ongevallenverzekering keert uit na overlijden en blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. Vaak geldt de dekking over de hele wereld en 24 uur per dag. Wij adviseren je graag over de verschillende mogelijkheden!

Waarom kies je voor een verzekering via Ascol Verzekeringen?

  • Persoonlijk advies.
  • Beste prijs- / kwaliteitsverhouding.
  • Regelmatige controle.
  • Ontzorgen.

Direct online verzekeren
  • Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om. Lees hierover meer in onze privacyverklaring.

Particulier

Meer informatie

Zakelijk

Meer informatie