ZZP Verzekering

Als ondernemer ben je zelf verantwoordelijk voor je succes. Bij succes horen echter ook een groot aantal risico’s. Het is verstandig grote risico’s te verzekeren, maar er zijn ook een aantal risico’s die je als ZZP-er beter niet kan verzekeren. Maar welke risico’s wel en welke niet?

Geen enkel bedrijf is hetzelfde. Het is daarom van groot belang de risico’s van je bedrijf afzonderlijk te laten analyseren. Wij bekijken graag samen met jou welke risico’s je kan dragen en welke risico’s je bij een verzekeraar moet neerleggen. Onderstaand een opsomming van de meest voorkomende verzekeringen voor ZZP-ers. Wil je meer weten, of vraag jij je af welke risico’s jij moet verzekeren? Neem dan contact met ons op, wij denken graag met je mee!

Bedrijfsaansprakelijkheidverzekering (AVB)
Een AVB biedt dekking voor materiële- of letselschade aan derden die is ontstaan bij de uitoefening van jouw bedrijf. Een AVB kent ook harde uitsluitingen, zoals schade veroorzaakt met of door motorrijtuigen, luchtvaartuigen of vaartuigen.

Beroepsaansprakelijkheidverzekering
Heb je een bedrijf waarbij de kans bestaat dat je door een verkeerd advies financiële schade bij je klant aanbrengt zonder dat er sprake is van schade aan zaken en/of personen dan is dat een beroepsfout. We spreken dan over zuivere vermogensschade. De verzekering is heel bedrijfsspecifiek en komt vooral voor in sectoren als ICT, juridische en administratieve dienstverlening en in medische en paramedische beroepen.

Gebouwenverzekering
Je kunt je verzekeren voor schade aan je pand. Dit is te vergelijken met een opstalverzekering voor particulieren. Je gebouw is dan verzekerd tegen schade door bijvoorbeeld brand, water, vandalisme of storm. De praktijk wijst uit dat in veel gevallen de uitgekeerde schadebedragen daarvan te laag zijn. Meestal vanwege onderverzekering. Een taxatierapport kan dat voorkomen. Dit geeft je zekerheid dat je goed bent verzekerd. En dat geeft een veilig gevoel want als je je gebouw niet kunt herstellen kan het zomaar voorkomen dat je je bedrijf niet kunt voortzetten!

Inventaris- / goederenverzekering
Is door bijvoorbeeld brand of water schade ontstaan aan de spullen die je nodig hebt om je werk uit te voeren (meubels, inrichting, machines), dan kan een inventarisverzekering de schade vergoeden. Een inventarisverzekering dekt materiële schade aan inventaris door brand, diefstal, neerslag, lekkage, blikseminslag, ontploffing en vandalisme. Heb je door één van deze oorzaken schade aan jouw grondstoffen, eindproducten of andere handelswaren, dan vergoedt een goederenverzekering de schade. Zo weet je zeker dat je na schade gewoon weer verder kunt draaien.

Transportverzekering
Een goederentransportverzekering dekt schade door verlies en beschadiging van jouw goederen onderweg. Haal je de goederen zelf op dan is een eigen vervoerverzekering misschien ook wat voor jou.

Werkmaterieelverzekering
Werkmaterieel kan je opsplitsen in twee soorten. Het zelfrijdende materieel en het niet zelf rijdende materieel. Voor zelfrijdend materieel geldt een verplichte WA-dekking (wettelijke aansprakelijkheid). Deze verzekering dekt schade aan een derde veroorzaakt met of door het werkmaterieel. Deze dekking kun je uitbreiden zodat ook schade aan het materieel is verzekerd. Voor niet zelfrijdend materieel bestaan dezelfde verzekeringen. Het is in de meeste gevallen wel verstandig niet zelfrijdend materieel tegen aansprakelijkheid te verzekeren. Je hebt vaak te maken met een werkrisico en dit risico is op de meeste bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen uitgesloten.

Rechtsbijstandverzekering
In de zakenwereld kun je te maken krijgen met diverse geschillen. Met een rechtsbijstandverzekering ben je verzekerd van juridische bijstand wanneer jij dat nodig hebt. Een rechtsbijstandverzekering kent ook verschillende soorten dekkingen. Zo kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om ook incassozaken mee te verzekeren. Kom langs bij ons op kantoor dan bekijken we de verschillende mogelijkheden van een goede rechtsbijstandverzekering voor jou.

Montage / CAR verzekering
Een montageverzekering biedt dekking voor schade aan jouw installatie- of montagewerk. Ontstaat er bijvoorbeeld tijdens het installatiewerk schade door een montagefout, brand, diefstal of vandalisme dan kun je een beroep doen op de montageverzekering. Voor bouwwerken bestaat er een soortgelijke verzekering, de CAR verzekering. Een CAR verzekering biedt tijdens bouw- of verbouwwerkzaamheden dekking voor schade aan het werk zelf, de bestaande eigendommen van jouw opdrachtgever of jouw persoonlijke eigendommen.

Milieuschadeverzekering
Milieuschade kan flink in de papieren lopen. Denk bijvoorbeeld aan bodem- of waterverontreiniging door lekkende diesel of asbest die vrijkomt bij een brand of storm. Met een milieuschadeverzekering ben je beschermd tegen eventuele financiële gevolgen bij milieuschade als jij de veroorzaker hiervan bent. De milieuschadeverzekering vult de dekking van een brand- en aansprakelijkheidsverzekering aan.

Arbeidsongeschiktheidverzekering
Voor ondernemers bestaat geen vangnet. Bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval bestaat er dus geen recht op een wettelijke uitkering. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering kun je inkomens terugval beperken en daarmee zorgen dat bij arbeidsongeschiktheid je levenstandaard (gedeeltelijk) op peil blijft. Er zijn vele factoren die bepalend zijn om tot de juiste keuze te komen voor de beste arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wat bij jou past is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Wil je meer weten? Neem contact met ons op, wij vertellen je graag wat je het beste in jouw situatie kan doen.

Waarom kies je voor een verzekering via Ascol Verzekeringen?

  • Persoonlijk advies.
  • Beste prijs- / kwaliteitsverhouding.
  • Regelmatige controle.
  • Ontzorgen.

Direct online verzekeren
  • Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om. Lees hierover meer in onze privacyverklaring.

Particulier

Meer informatie

Zakelijk

Meer informatie