Zorg 2017

12 december 2016

Wat verandert er in het basispakket van de zorgverzekering in 2017?

Vanaf 1 januari wordt het basispakket uitgebreid.
Deze uitbreiding betreft vergoedingen voor o.a.:

 • “operatie van het bovenooglid;”
  (Rijksoverheid, 2016)
 • “plaatsen van een borstprothese bij vrouwen en transvrouwen die geen borstgroei hebben;”(Rijksoverheid, 2016)
 • “medisch noodzakelijke besnijdenis;” 
  (Rijksoverheid, 2016)
 • “fysiotherapie / oefentherapie voor patiënten met etalagebenen (pijn door vernauwde bloedvaten in de benen).
  De vergoeding is maximaal 37 behandelingen, inclusief de eerste 20 behandelingen.” 
  (Rijksoverheid, 2016)
 • “een implantaat voor jongeren die blijvende snij- en hoektanden missen. Zij kunnen daarvoor tot hun 23e (dat was tot hun 18e) een implantaat krijgen.  Als voorwaarde geldt dat de tanden door een afwijking ontbreken of door een ongeval verloren zijn gegaan;”
  (Rijksoverheid, 2016)
 • “opvang en zorg als u om medische redenen tijdelijk nog niet thuis kunt wonen. Dit heet eerstelijnsverblijf. Bijvoorbeeld na een behandeling in het ziekenhuis. “
  (Rijksoverheid, 2016)

Meer informatie? Ga naar www.rijksoverheid.nl

 

 

 

 

Veranderingen basispakket zorg 2017
 • Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om. Lees hierover meer in onze privacyverklaring.

Particulier

Meer informatie

Zakelijk

Meer informatie